Polska – zagłębie wykształconych specjalistów

W Polsce na potrzeby analizy sytuacji gospodarczej oraz tej, jaka ma miejsce na rynku pracy tworzone są corocznie różnorodne rankingi i raporty dotyczące dostępności pracowników – specjalistów wielu branż. Takie zabiegi są pomocne nie tylko w kraju, ale przede wszystkim dobrze obrazują polską sytuację dla potrzeb zagranicznych inwestorów.W pierwszej połowie stycznia 2013 roku ukazał się raport „Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów” (na zlecenie firmy Deloitte oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), według którego polscy absolwenci szkół i młodzi pracownicy nie różnią się pod względem wykształcenia od swoich kolegów zza zachodniej granicy. Co więcej, często są od nich bardziej ambitni i aktywni zawodowo. Ponadto Polacy biorą częściej i to aż dwukrotnie udział w dodatkowych szkoleniach i kursach, jakie oferują im pracodawcy.

Polscy studenci czy młodzi absolwenci szkół deklarują także chęć zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń poprzez uczęszczanie na praktyki i staże jak również koła tematyczne. Takich ankietowanych było aż 75% spośród ponad 3 000 badanych. Młodzi Polacy nie widzą również problemu biorąc pod uwagę przeprowadzkę do innego miasta w celu podjęcia interesującej pracy. Jak pokazują wyniki ankiety mieszkańcy Polski nie oczekują także wygórowanych wynagrodzeń.

Według badań programowych CHEERS na zlecenie firmy Sedlak&Sedlak najlepiej opłacani są absolwenci w Niemczech. Polacy pobierają aż o połowę niższe pensję. Dotyczy to przede wszystkim sektorów finansowo-bankowych, prawnych i inżynieryjnych oraz informatycznych czy logistycznych. Daje to szerokie możliwości inwestorom zagranicznym na rynku polskim, dla których liczy się wykwalifikowana kadra przy niższych kosztach pracy i płacy.

Jak wyróżnia KZiS, czyli Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Polaków można podzielić na dziesięć grup zawodowych, przy czym to właśnie specjaliści posiadają ten najwyższy poziom kompetencji. Są to zazwyczaj absolwenci szkół licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Specjalizacje przypisuje się do ponad 650 różnych profesji. Optymistyczne jest to, iż co roku w Polsce przybywa osób wykształconych w tym kierunku, ich liczba na przełomie dziesięciu lat zwiększyła się aż dwukrotnie.

Jak pokazują wyniki badań Antal Global Snapshot najwięcej specjalistów w Polsce to pracownicy branży prawnej (70%), usługowej (69%), IT (67%), finansowo-bankowej (59%) oraz motoryzacyjnej (35%).Kolejną przesłanką, która jest korzystna dla inwestycji na rynku polskim biorąc pod uwagę wykwalifikowaną kadrę jest fakt, iż przedstawiciele Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych DIW w Berlinie oceniają Niemcy jako kraj, w którym coraz bardziej brakuje wykształconych osób w wieku produktywnym. Polska natomiast cechuje się coraz większym wzrostem w tej dziedzinie. Co więcej Agencja ds Pracy w Niemczech oblicza, że do 2030 roku ubędzie z tego kraju aż 6 milionów wykwalifikowanych specjalistów.

Zestawienie European Vacancy Monitor jasno wskazuje natomiast, jakich pracowników w Polsce poszukują najbardziej niemieccy inwestorzy. Oprócz specjalistów z wykształceniem wyższym chętnie zatrudniają oni robotników sektora rzemieślniczego. Polscy fachowcy są doceniani przede wszystkim w branży budowlanej, przemysłowej, handlowej, logistycznej. Poszukiwani są mechanicy, elektronicy i pracownicy opieki zdrowotnej. Tak doceniani na terytorium Niemiec są również mile widziani w przedsiębiorstwach na terenie Polski, w których ulokowano środki niemieckich inwestorów.

O wysokich kwalifikacjach Polaków świadczą także statystyki. W roku 1996 studentów szkół podyplomowych było około 56 000 natomiast już pięć lat później chętnych było trzy razy więcej. W roku akademickim 2010-2011 słuchaczy było już ponad 185 000. Na tak ogromne zainteresowanie wpływa głównie świetnie dopasowanie zajęć edukacyjnych do potrzeb rynkowych. Polska może również poszczycić się gronem wybitnych wykładowców, którzy przekazują swoją wiedzę młodszym.

Warto zwrócić uwagę, iż studia najczęściej wybierają kobiety, to aż 70% wszystkich studentów. Największą popularnością cieszą się studia o kierunkach ekonomicznych i pedagogicznych. 13% studentów wybiera medycynę – Polscy lekarze są niezwykle doceniani na niemieckim rynku pracy. Popularne są także takie kierunki jak: informatyka, ochrona środowiska, logistyka i prawo. Zarządzanie projektami czy zarządzanie zasobami ludzkimi także jest często spotykane wśród polskich studentów. Wiedza zdobyta na takich kierunkach pozwala osiągnąć sukces zawodowy na wielu polach i w różnych branżach.Kolejną zaletą Polaków pod względem zawodowym jest dobra znajomość języków obcych.

Według badania CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) z października 2012 roku (badanie przebiegło na 1007 dorosłych Polakach zamieszkujących teren Polski) ponad 50% mieszkańców Polski potrafi posługiwać się chociaż jednym językiem obcym. 30% badanych deklaruje dobrą znajomość języka angielskiego a 11% języka niemieckiego. 12% wszystkich badanych swobodnie posługuje się dwoma dowolnymi językami obcymi. Warto przy tym zauważyć, iż co roku zaznacza się wzrost liczby osób biegle posługujących się chociaż jednym językiem obcym oraz wzrost liczby osób, które biegle znają więcej niż jeden język obcy.