Sprawdź, jak powinien prawidłowo wyglądać zapis daty bez roku

Jednym z najczęściej występujących elementów w dokumentacjach, sprawozdaniach, ewidencjach, umowach bądź rozporządzeniach, jest zapis daty. Informuje on nas o terminie ich wydania, realizacji zamieszczonych w nich zaleceń czy zobowiązań, tworzą harmonogramy i spełniają wiele innych funkcji. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z ogromu błędów, jakie można popełnić przy zapisie czegoś tak banalnego, wydawałoby się, jak właśnie data. Przypomnijmy sobie więc kilka zasad, które będą stały na straży poprawności, a zarazem chroniły nas przed niepotrzebnymi błędami.

Zapis daty: jeżeli data zapisana jest bez roku, po ostatniej cyfrze nie stawia się kropki

Zapis daty bez roku? Zwyczajowo przy dacie zapisywany jest rok. Jego brak nie jest błędem, ale takie niedoprecyzowanie może skutkować niezrozumieniem tekstu. Jeżeli już jednak na taką formę trafiamy, to pamiętajmy, że w Polsce prawidłowy format zapis daty bez roku (daty dziennej) to „DD.MM” (D – dzień; M – miesiąc) – na przykład: 24.12.Jak powinno wyglądać zapisywania dat?

Różne poprawne formy zapisu tej samej daty:

  • 24.12.2012 r. – po literze „r” oznaczającej rok zawsze stawiamy kropkę,
  • 24.12.br. – skrót „br.”, czyli „bieżącego roku”, również wymaga kropki,
  • 24 grudnia 2012 r. – prawidłowa jest forma „grudnia”, nie zaś „grudzień” – chodzi nam w końcu o dwudziesty czwarty dzień grudnia, nie zaś o dwudziesty czwarty grudzień w roku (nawet tylu nie ma…),
  • 24 grudnia br. – tutaj także po skrócie „br.” postawić trzeba kropkę.

Zapisywanie dat: zapis daty z cyframi rzymskimi

Co jeszcze należy wiedzieć w temacie zapisywanie dat? Bardzo częstym błędem, popełnianym także przez tłumaczy, jest stosowanie kropek w zapisie daty, w której używamy cyfry rzymskiej na oznaczenie miesiąca. Jak prawidłowo zapisać datę? Tak:

  • 24 XII 2012

Dlaczego prawidłowy zapis daty wygląda właśnie tak? Nie ma potrzeby stawiania kropek, ponieważ w tym formacie cyfra rzymska oddziela nam arabskie i data jest czytelna. Trzeba na to uważać, bo większość edytorów tekstu nie zaznacza tego błędu.

Jak poprawnie zapisać datę: 02.07.2012 – drugi lipca czy siódmy lutego?

Poprawne zapisywanie dat wiąże się także z tym, aby mieć świadomość, jak prawidłowo zapisać datę z naszego punktu widzenia problematyczną… Kłopoty mogą wystąpić tam, gdzie data jest tłumaczona na przykład z angielskiego. W Polsce obowiązujący format to DD.MM.RRRR, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych w powszechnym użyciu jest MM.DD.RRRR – stąd rzeczywiście, można mieć wątpliwości, które cyfry oznaczają miesiąc, a które dzień… Prawidłowy zapis daty wiąże się więc ze znajomością zasad.Uniknięcie takiego dylematu jest proste, wystarczy zastosować zapis z liczbą rzymską. Za jej pomocą zawsze oznacza się miesiąc, nie ma więc problemu z prawidłowym odczytaniem. Jeśli jest dla Ciebie ważne poprawne zapisywanie dat, zanotuj powyższe sytuacje.

Zapis daty: po co nam „zbędne” zera w dacie?

W urzędowych pismach i formularzach stosuje się takie zapisywanie dat, gdzie wszystkie dni oraz miesiące „jednocyfrowe” uzupełniane są zerem z przodu:

02.07.2012

Nie chodzi tu wcale o to, żeby zapełnić dwie kratki i nie zostawiać jednej pustej. Powód jest znacznie bardziej prozaiczny: taki format daty w pismach urzędowych zapobiega jej fałszowaniu. Nie da się dopisać z przodu jedynki czy (w przypadku dni) dwójki, a „przerabianie” już wstawionego tam zera jest znacznie bardziej problematyczne.Stosowanie formatu bez zer dozwolone jest w związku z tym tylko w pismach prywatnych. Warto jednak wyrobić sobie nawyk ich używania, także dlatego, że zwiększa to czytelność tekstu.Poprawne zapisywanie dat to dla tłumaczy, urzędników, a także przedstawicielu wielu zawodów oraz każdego z nas sprawa ważna, świadcząca o nas i naszym szacunku do konkretnych osób i instytucji.