Paryż znika

Smog jest nie tylko zmorą Polski, ale także znaczącym problemem większości europejskich państw, w tym Francji. Badanie przeprowadzone w 2016 roku wykazało, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną śmierci 48 tysięcy osób w tym państwie każdego roku. Co więcej specjaliści twierdzą, że większości tych zgonów można zapobiec. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 47 milionów Francuzów jest narażonych na poziom drobnych cząstek, które uważa się za niebezpieczne. Czyżby nad Europę i Francję nadciągnął smogowy Armagedon? Czego warto być świadomym?

Jak w ogóle powstaje to całe smogowe paskudztwo?

Zanieczyszczenie atmosfery przekłada się na to, że na Ziemi powstaje kilka bardzo niekorzystnych zjawisk. Smog nazywany inaczej mgłą inwersyjną jest jednym z nich.

Powstaje jako wynik połączenia się dymu i mgły lub pary wodnej. Warto podkreślić, że można go spotkać w dwóch odmianach: fotochemicznej oraz siarkowej.

Odmiana fotochemiczna smogu ma miejsce w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego. Jej powstanie jest w przeważającej większości efektem spalin samochodowych, które zawierają: węglowodory, tlenki azotu i czad. Kiedy te związki mają styczność z promieniowaniem słonecznym zaczynają ze sobą reagować. W ten sposób powstają substancje uwalniające. Ten rodzaj fotochemicznego smogu atakuje drogi oddechowe i w znaczącym stopniu zmniejsza odporność organizmu ludzkiego na choroby.

Odmiana siarkowa smogu powstaje z kolei jako wynik spalania węgla. W większości przypadków spotkamy ją w ogromnych aglomeracjach i miastach położnych na terenie strefy klimatu umiarkowanego. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim bardzo typową sprawą dla niej jest wysoka koncentracja sadzy, tlenków siarki i tlenku węgla. Ważne, aby mieć świadomość w jaki sposób wpływa ona na organizm. A ma właściwości parzące, poraża drogi oddechowe, wpływa niezwykle szkodliwie na układ krążenia. Co więcej, sprzyja licznym zachorowaniom, a w najbardziej skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

 • § norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3 § norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3 § norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3 § norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3.

Paryżanie obezwładnieni przez smog

Ile-de-France, największa aglomeracja miejsca we Francji, ostrzega, że zła pogoda i rosnące zanieczyszczenia powietrza narażą Paryżan ponownie na niebezpieczny wpływ działania smogu.

Paryż w trzecim tygodniu lutego miał oficjalnie przekroczyć próg „ostrzegania” o niskiej jakości powietrza.

Według Airparif, sieci monitorowania jakości powietrza dla Ile-de-France, stężenie niezdrowych cząstek drobnych w atmosferze powinno wynosić od 45 do 55 μg / m3.

Próg ostrzegawczy wynosi 50 μg / m3, co sprawia, że ​​Airparif spodziewa się niebezpiecznie wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza w stolicy, chyba że mieszkańcy miasta podejmą drastyczne działania.

Paryska policja wzywa kierowców i kierowców, aby zmniejszyć prędkość z 130 km / h do 110 km / h na autostradach, z 110 km / h do 90 km / h na szybkich pasach i dwupasmowych drogach, oraz od 90 km / h do 70 km / h gdzie indziej.

Każdy, kto prowadzi pojazd o masie przekraczającej 3,5 tony, jest również proszony o postój.

Paryska policja w komunikacie prasowym wydanym w drugiej połowie lutego oświadcza, że Francja doświadcza nowego epizodu drobnocząsteczkowego zanieczyszczenia powietrza, w wyniku niesprzyjającej pogody, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także spalania drewna i ruchu miejskiego.

Działając konkretnie

Władze miasta zwracają się do Paryżan, aby ograniczyli ogrzewanie wnętrz i unikali rozpalania pożarów drewna i spalania zielonych odpadów na otwartym powietrzu.

Drobne cząstki, takie jak „cząstki PM2,5”, które są cząstkami o wielkości 2,5 mikrometra lub mniej, powodują choroby układu oddechowego i układu krążenia.

Te cząstki są wystarczająco małe, aby zaatakować nawet najmniejsze drogi oddechowe ludzkiego ciała.

Badanie przeprowadzone w 2016 roku wykazało, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną śmierci 48 tysięcy osób we Francji każdego roku. Specjaliści uważają, że większości zgonów można było zapobiec.

Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 47 milionów Francuzów jest narażonych na poziom tych drobnych cząstek, które uważa się za niebezpieczne.

Nie licz na szczęście! Najlepszych tłumaczy trzeba znaleźć samemu. Najprostszy sposób to zgłosić się do biura tłumaczeń, które cieszy się nienaganną opinią wśród klientów. Pamiętaj, pilnie potrzebujesz translacji z języka polskiego na francuski lub z języka francuskiego na polski? Zgłoś się do zawodowców! Oni będą wiedzieli, w jaki sposób zająć się twoimi sprawami!

Bądź świadomy

W jakim stopniu stan jakości powietrza uzależniony jest od pogody?

Główny Inspektor Środowiska podaje, że wielkość emisji określają warunku lokalne, czyli:

 • rodzaj zagospodarowania przestrzennego,
 • wskaźniki emisji,
 • a także aktualne warunki atmosferyczne.

Natomiast sam sposób, w jaki rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia determinuje warstwy czynnej atmosfery. Można więc powiedzieć, że ogólnie zaczyna się obserwować w powietrzu zwiększenie się stężeń substancji, które wiążą się bezpośrednio ze spalaniem paliw wraz ze spadkiem temperatur. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku słabych wiatrów oraz wysokiego ciśnienia – wówczas obserwujemy wysokie stężenia PM10, PM2,5, CO, SO2 i NOX. Jeśli zaś chodzi o ozon mamy do czynienia z innymi zależnościami. Maksymalne stężenia występują w sezonie letnim. Powiązane są z wysokimi temperaturami i nasłonecznieniem, co bezpośrednio wynika z intensyfikacji procesów fotochemicznych powodujących powstawanie ozonu z jego gazowych prekursorów występujących w powietrzu.

Czy badając jakość powietrza można ustalić, kto konkretnie go zanieczyszcza?

Specjaliści twierdzą, że jest to bardzo trudne, ponieważ zanieczyszczenia się przemieszczają. Analiza jakościowa zanieczyszczeń powietrza – znając skład chemiczny PM10 i przy pomocy metod statystycznych lub matematycznego modelowania – jest w stanie przypisać dany rodzaj zanieczyszczenia do źródła pochodzenia.

W jaki sposób można ograniczyć zanieczyszczenie pyłem?

Sposobów ograniczenia zanieczyszczenia pyłem jest bardzo dużo. To, jaką metodę trzeba dobrać zależy od charakteru emisji.

W przypadku źródeł technologicznych stosowane są rozwiązania typu końca rury – urządzenia odpylające.
Można ograniczać możliwość porywania cząstek stałych przez hermetyzację.
W przypadku emisji ze spalania najskuteczniejszym sposobem jest zmiana paliwa o dużej zawartości pyłu na paliwa gazowe.

Jaki mamy wpływ na ograniczenie wysokich stężeń ozonu?

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń, które biorą udział w procesach tworzenia ozonu są:

 • energetyka, transport (NOx),
 • przemysł (NMLZO),
 • gospodarka komunalno-bytowa (CO),
 • przemysł wydobywczy i dystrybucji paliw, rolnictwo (przede wszystkim uprawa ryżu i hodowla zwierząt) oraz wysypiska śmieci (CH4),

Jedynym sposobem ograniczenia ryzyka występowania wysokich poziomów stężeń jest dalsza redukcja emisji prekursorów związanych z aktywnością przemysłową, komunikacją, produkcją rolną i gospodarką komunalną (składowiska odpadów).

Znajdź tłumacza, który będzie odpowiadał twoim standardom. Niech translacja z języka polskiego na francuski lub z języka francuskiego na polski będzie twoją dumą!

Unia Europejska też bije na alarm!

W styczniu tego roku Unia Europejska wezwała ministrów z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i sześciu innych państw członkowskich zanieczyszczających środowisko na Starym Kontynencie, aby dać „ostatnią szansę” wypełnić standardy jakości powietrza.

Bruksela mogłaby pójść w ślady gróźb, aby zabrać najbardziej „zanieczyszczone kraje” do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jeśli nie podejmą jakichkolwiek kroków zmieniających kurs „na produkowanie” smogu. Komisarz UE ds. Środowiska Karmenu Vella dała ministrom z poszczególnych krajów ostateczną szansę na znalezienie rozwiązań.

Kto znalazł się na dywaniku w Brukseli? Wezwano ministrów środowiska Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Czech, Słowacji i Rumunii.

Uważa się, że właśnie te kraje regularnie przekraczają limity emisji ustalone w celu ochrony Europejczyków przed pyłami i dwutlenkiem azotu.

Komisja Europejska na swojej stronie informuje, że 23 spośród 28 państw członkowskich UE przekracza normy jakości powietrza. Problem dotyczy na dzisiejszy dzień ponad 130 miast w Europie.

W 2014 roku w całym bloku Wspólnoty drobne cząstki były odpowiedzialne za trzy z czterech przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem – 399 z 487 600 tysięcy!

Bruksela w swoich statystykach podaje, że od astmy i chorób serca po raka płuc, zła jakość powietrza spowodowała chroniczne schorzenia u milionów Europejczyków.

Unia Europejska szacuje, że zanieczyszczenie powietrza kosztuje opiekę zdrowia rocznie 20 miliardów. Chcąc zmniejszyć tę liczbę potrzeba zmian postawy państw członkowskich, aby spełniły limity emisji. Komisja Europejska czuje się strażnikiem i musi podejmować konkretne działania.

Jakich konkretnych działań chce Bruksela?

 • Wprowadzenie zachęt dla sektora transportu, energetyki i rolnictwa,
 • wprowadzanie zachęt w zakresie planowania urbanistycznego,
 • wprowadzanie zachęt w projektowani budynków.

Bułgaria i Polska, nieobecne na ostatnim spotkaniu w Brukseli, już zostały ocenione jako te kraje, które nie podjęły działań przeciwko pyłom i skierowane zostały do odpowiedzialności przed sądem.

Zanieczyszczenie powietrza zabija ponad 500 000 Europejczyków rocznie

Chociaż dane pochodzące z Kopenhaskiej Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazują na pewne zachęcające oznaki, w dużej mierze wynikające z nowych technologii, zanieczyszczenie powietrza pozostaje wiodącą środowiskową przyczyną przedwczesnej śmierci w regionie.

W swoim najnowszym raporcie EAA twierdzi, że 520 400 przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich zostało spowodowanych przez zanieczyszczenia powietrza powstałe w wyniku spalania paliw kopalnych w 2014 roku. Spośród nich cztery z pięciu zgonów (428 tysięcy) było bezpośrednio związanych z drobnym pyłem, który mierzył mniej niż 2,5 mikrona i może dostać się do płuc osoby, a nawet do krwi.

Dane zebrane na stacjach monitorujących wykazały, że w 2015 roku 82% populacji miejskiej UE było narażonych na te mikroskopijne cząstki, znane jako PM2,5. Był to 3% spadek w stosunku do 2013 roku.

Inne źródła zanieczyszczenia powietrza związane z przedwczesną śmiercią to dwutlenek azotu emitowany w powietrzu i ozon w warstwie przyziemnej spowodowany emisjami pojazdów silnikowych.

W 2014 roku wewnątrz 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, drobny pył był odpowiedzialny za więcej niż za trzy z czterech przedwczesnych zgonów (399 z 487 600 tysięcy).