Waga kompetencji kulturowej tłumacza

Określenie konkretnego tłumacza mianem profesjonalisty jest zadaniem trudnym. Każdy ma inne priorytety i wymagania. Jednak, dla przeciętnego klienta, profesjonalny tłumacz to taki, który przetłumaczy tekst szybko, tanio i poprawnie.Są umiejętności, których nie da się zmierzyć, zbadać, wycenić – mają one charakter abstrakcyjny. Do takiej grupy należy kompetencja interkulturowa.

To pojęcie ma swoje źródło w literaturze przedmiotu, traktującej głównie o teorii przekładu. Kompetencja interkulturowa powinna towarzyszyć każdemu profesjonalnemu tłumaczowi. Jest to zdolność do posiadania i wykorzystywania wiedzy o kulturze swojego kraju, jak i innego społeczeństwa, którego język tłumaczymy. Być kompetentnym interkulturowo, to umieć interpretować zjawiska jednej kultury i przenosić je na pole zupełnie innej.Zdobycie tej umiejętności wymaga lat praktyki, przez dostosowywanie swojego myślenia do dwóch różnych torów, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Kompetencja interkulturowa to pojęcie, którego nie możemy utożsamiać z teorią. Jest to pewien sposób zachowania, który pozwala nam wykorzystywać wiedzę kulturową w konkretnych sytuacjach. Kompetencja interkulturowa ma więc wymiar czysto praktyczny. Trzeba przestawić się z jednotorowego myślenia i uwzględnić równowartościowość obcej kultury.

Interkulturowość wiąże się z posiadaniem krytycznej świadomości kulturowej, dlatego jest to niesamowicie trudny aspekt do wypracowania. Podświadomie uważamy naszą rodzimą kulturę, za coś lepszego od innej kultury, którą na potrzeby zawodowe musimy poznawać. Umiejętność konstruktywnej krytyki tego, co w danych zwyczajach jest dobre, a co złe, to prawdziwe wyzwane.Posiadanie interkulturowych kompetencji, sprowadza się także do analizy różnic wartości nadrzędnych danego kraju i obserwowania dwóch społeczeństw.

Interkulturowość opiera się na posiadaniu nieco plastycznej świadomości kulturowej. Wnikliwy odbiorca, wyczuje ducha kompetencji interkulturowej już w pierwszych zdaniach przekładu. Warsztat tłumacza musi koncentrować się także na takich abstrakcyjnych wymiarach jakości tłumaczenia, ponieważ pozwala to mu coraz głębiej wchodzić, w tak istotny dla tłumaczenia kontekst.