Tłumacze pracujący w UE

Co roku Unia Europejska organizuje konkurs dla szkół. Wszystko po to aby promować zawód tłumacza. Uczniowie liceów maja okazję odwiedzić jeden z 28 krajów Unii Europejskiej i zobaczyć jak wygląda praca tłumacza.

Konkurs “Juvenes Translatores” daje uczniom możliwość poznania i „doświadczenia” wielu niuansów językowych, z jakimi na co dzień borykają się translatorzy. Urzędnicy mają nadzieję, że młodzież zaznajomi się z zawodem tłumacza i w przyszłości zainteresuje się taką ścieżką kariery.Zadaniem konkursowym jest przetłumaczenie przez uczniów fragmentu tekstu. Każdy uczeń wybiera język urzędowy UE, z jakiego chce przetłumaczyć tekst.

Prace konkursowe są oceniane według następujących kryteriów:

  • dokładność tłumaczenia
  • prawidłowe stosowanie słownictwa i terminów
  • płynność i czytelność tłumaczenia
  • kreatywność w pracy z tekstem i kunszt pisania

Te kryteria mają na celu zapoznanie uczniów z kilkoma głównymi elementami niezbędnymi do profesjonalnego, wiarygodnego tłumaczenia. Najwięcej uczestników konkursu pochodzi z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, ponieważ są najliczniejsze. Komisja konkursowa wybiera zwycięzce z każdego z 28 krajów członkowskich, a następnie na uroczystej ceremonii wręcza im nagrody.W tym roku konkurs odbędzie się 26 listopada, a tematem przewodnim będzie European Year for Development (Europejski Rok na Rzecz Rozwoju).

Żmudna rekrutacja tłumaczy pracujących dla UE

Z łaciny nazwa konkursu oznacza „młodych tłumaczy”. Urzędnicy UE organizują ten konkurs, ponieważ muszą zadbać o profesjonalną kadrę translatorów w przyszłości.Tłumaczenia w UE są niezbędne. Unia Europejska uznaje aż 24 języki urzędowe. Pomimo tego, że większość dokumentów jest sporządzana w języku angielskim, to obowiązkowe jest ich tłumaczenie na wszystkie języki urzędowe UE. Urzędnicy obawiają się, że za chwilę liczba kompetentnych tłumaczy, którzy mogliby pracować dla UE, zacznie spadać. Już w tej chwili odczuwa się brak tłumaczy języka czeskiego i łotewskiego. Wzmożona rekrutacja ma miejsce także wśród tłumaczy języków francuskiego i niemieckiego. Po przyłączeniu się Chorwacji do UE potrzeba jeszcze więcej tłumaczy, którzy będą wykonywać dokładne tłumaczenia dokumentów rządowych i obrad. Problem z rekrutacją tłumaczy pojawi się po raz kolejny, kiedy/jeśli do wspólnoty zostaną przyjęte Serbia i Turcja.Konkursy, takie jak “Juvenes Translatores” są pierwszym krokiem działań rekrutacyjnych, które mogą zaowocować w przyszłości.Urzędnicy odpowiedzialni za rekrutację tłumaczy często odwiedzają targi pracy oraz wystawę Expo w Paryżu. Prowadzą też akcje promocyjne w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie mogą zapoznać się z działaniem programu e-lerningowego dla tłumaczy we wszystkich 24 językach UE.Wzmaganie i utrzymanie zainteresowania dzieci nauką języków obcych jest niezwykle ważne. Nie tylko wspomaga to ich rozwój osobisty, ale też stwarza przyszłość dla dobrej jakości tłumaczeń w UE i w ogóle na świecie.