Pracoholizm, depresja i samobójstwa, czyli czas pracy w Korei Południowej. Te informacje szokują!

Rząd stolicy Korei Południowej zdecydował o wyłączeniu wszystkich komputerów o 20:00 po południu w piątki, aby zatrzymać „kulturę pracy w godzinach nadliczbowych” wśród tutejszych pracowników. Inicjatywa rozpoczęła się 30 marca br. i już stopniowo skraca dzień roboczy – w drugi i czwarty piątej kwietnia już do godziny 19:30. Od maja wszystkie komputery zostaną wyłączone w ostatni dzień tygodnia roboczego przed godziną 19:00. Środek ten nie wydaje się jednak powszechnie popularny. Co więcej; rząd Seulu zezwala na wyjątki w szczególnych okolicznościach, z czego skorzysta aż dwie trzecie pracowników.

Potrzebujesz informacji z pierwszej ręki dotyczących pracoholizmu wśród mieszkańców Korei Południowej? Nie znasz koreańskiego? Masz trzy wyjścia – dotrzeć do dostępnych tłumaczeń źródeł, poprosić znajomą osobę władającą tym językiem o pomoc w translacji lub zgłosić się do godnego zaufania profesjonalnego tłumacza. Znajdziesz go w Biurze SuperTłumacz!

Praca w Korei Południowej

Szara rzeczywistość pracownika z Korei Południowej – czyli o tym, ile godzin pracuje się w Korei Południowej

Według danych Ministerstwa Personelu i Zarządzania pracownicy rządowi w Korei Południowej pracują średnio prawie 2740 godzin rocznie. W skali światowej jest to aż o 57% więcej w stosunku do innych krajów rozwiniętych.

Prawo pracy – Korea Południowa

W marcu br. Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej uchwaliło również ustawę, która zmniejszy maksymalne tygodniowe godziny pracy do 52 z 68. Była ona częścią południowokoreańskiego planu prezydenta Moon Jae-ina, mająca na celu zreformowanie kultury pracy w kraju, w której nadgodziny i przepadający urlop są nieodłącznym elementem tutejszej rzeczywistości.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Ministerstwo Zatrudnienia i Pracy w 2014 roku 43,65% pracowników każdego dnia zrobiło przynajmniej 1 nadgodzinę pracy. Przyczyny nadgodzin były następujące:

  • uznano je za naturalne /25,8%,
  • niska wydajność pracy w godzinach pracy /20,9%,
  • presja ze strony starszych pracowników /9,4%.

Z drugiej strony ok. 30% pracowników nie skorzystało z przysługującego im urlopu. Jako powody takiej decyzji najczęściej podawano oczekiwania wobec nich szefostwa /33,2% i nieufność wobec negatywnej oceny wyników /21,9%.

Należy podkreślić, że aż 70% pracowników przyznaje się, że doświadczyło wypalenia zawodowego.

Prawo pracy Korea Południowa a pracoholizm po koreańsku

Mieszkańcy Korei Południowej są znani jako jedni z najgorszych pracoholików na naszym globie. W 2014 roku ranking OECD umieścił ich na drugim miejscu wśród narodów, którym praca pochłania najwięcej miejsca w życiu.

Poza długimi godzinami pracy – przeciętny Koreańczyk pracował w 2015 roku 2 163 godzin, czyli aż 1,3 razy więcej niż średnia OECD – mieszkańcy tego państwa często znoszą wymuszone sesje picia i pracują na kolacji w ramach swojej kultury pracy opartej na hierarchii.

Godziny pracy w Korei Południowej są dość długie w porównaniu z innymi krajami OECD, ponieważ związane są z koreańskim wzrostem gospodarczym. Od lat 60. XX wieku gospodarka Korei Południowej zaczęła przekształcać się z rolniczej w gospodarkę uprzemysłowioną i zaawansowaną technicznie. Wskaźnik PKB per capita wzrósł gwałtownie z 100 USD w 1963 roku do 35 300 USD w 2014 roku. A ostatecznie Korea Południowa stała się krajem, który ma jedną z najpotężniejszych gospodarek na naszym globie.

Dlaczego oni tak tyrają?

Skąd w Koreańczykach z Korei Południowej tyle zaparcia do pracowania od świtu do późnej nocy? Specjaliści są zdania, że na taką kulturę pracy wpłynęło kilka spraw. Mianowicie:

wartości pracy przyjęte od Japończyków w okresie kolonialnym na początku XX wieku,
kultura wojskowa, która zdominowała Koreę Południową pod autorytarnymi rządami lat 60. i 70. XX wieku.
Ponadto warto zwrócić uwagę na…:

  • Eksperci krytykują także podsycanie rywalizacji pomiędzy ludźmi z jednej grupy w firmie. Czymś dość zwyczajnym są tutaj regularnie organizują zawody sportowe wśród swoich pracowników.
  • Ogromny wpływ miało i ma myślenie Koreańczyków o pracy jako o rozwoju w imię poprawy jakości życia całej społeczności. Choć jest to z jednej strony chwalebna idea, z drugiej poświęcenie swojego życia osobistego i w imię dobra ogółu i danej firmy zaowocowało skrajną formą pracoholizmu.
  • Podobnie jak japońskie kultury korporacyjne, które mają skłonność do podwykonawstwa ze względu na hierarchiczny porządek japońskiego przemysłu, Korea Południowa ma podobne kultury korporacyjne.
  • Prawo pracy Korea Południowa

Czas pracy w Korei Południowej – jak to wygląda od strony prawnej?

Chociaż istnieje znormalizowany akt pracy (znany również jako ustawa o normach pracy), w rzeczywistości koreańscy pracownicy mają długie godziny pracy. Czas pracy w Korei Południowej jest tu bowiem bardziej zależny od specyfiki lokalnej kultury pracy.

Ta wyjątkowa kultura korporacyjna jest jednym z czynników stojących za niską stopą zatrudnienia w Korei Południowej wśród kobiet, a także różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynoszącą według OECD aż 39%. Tylko około 10% wszystkich stanowisk kierowniczych i kierowniczych było w posiadaniu kobiet, podczas gdy w 2014 roku tylko 53,9% wszystkich koreańskich kobiet było zatrudnionych.

Praca w Korei Południowej – Warto wiedzieć: Seria badań dowiodła, że ​​długie godziny pracy nie poprawiają produktywności. Według danych OECD Niemcy, którzy pracowali średnio 1400 godzin rocznie na przestrzeni lat 1999- 2012, byli o 70% bardziej proaktywni niż Grecy, którzy z kolei w tym czasie przepracowali ponad 2000 godzin rocznie.

Dlaczego więc Koreańczycy są tak przepracowani?

Dla większości osób, które nie są uważane za wyjątkowe sposobem na zdobywanie punktów od swojego szefa jest pozostanie w biurze tak długo, jak to możliwe.

Z jednej strony osoby, które chcą odnosić sukcesy w pracy nie pozwalają sobie opuścić biura przed szefem, a z drugiej strony uważają to za sprawę honoru i akt lojalności oraz poświęcenia. Właśnie takie zachowanie uważane jest tutaj za ideał kultury pracy.

Interesuje cię kultura pracy w Korei Południowej? Nieznajomość koreańskiego sprawia, że nie jesteś w stanie samodzielnie przerobić wszystkich dostępnych materiałów? Poproś o pomoc kogoś, kto włada tym językiem – znajomego, kolegę z pracy czy zawodowego tłumacza.

Praca w Korei Południowej a Depresja i Samobójcy

Statystki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że wskaźnik samobójstw w Korei Południowej jest jednym z najwyższych na świecie.

Czy wiedziałeś, że…:

Korea Południowa ma 28,4 samobójstw na 100 000 osób – tym samym w 2015 roku w badaniach OECD zajęła 4. miejsce na 183 krajów. To prawie dwukrotność wskaźnika 14,8 samobójstw na 100 000 z 2000 roku. Liczby wzrosły w związku z kryzysem finansowym mającym miejsce w 2008 roku.

Problem zdrowia psychicznego pojawia się w tym państwie najczęściej w skali krajów z uprzemysłowionych regionów świata. Niestety Koreańczycy wciąż ignorują objawy. Stanowi to trend w cały szereg dotkliwych spraw tej natury, których po prostu się tu nie zgłasza. Co więcej, statystyki pokazują, że większość samobójców tuż przed śmiercią szukała pomocy medycznej nie w zakresie problemów ze zdrowiem psychicznym, ale koncentrowała się na objawach fizycznych, tj.: zmęczenie, słaba koncentracja, ból brzucha czy bóle głowy.

Pomimo problemów kraju związanych ze zdrowiem psychicznym, Korea Południowa ma najniższy wskaźnik stosowania leków przeciwdepresyjnych w OECD.

Innym problemem jest alkoholizm. Dane pokazują, że Korea Południowa ma większy wskaźnik konsumpcji alkoholu niż jakikolwiek inny kraj świata, według statystyk bije dwukrotnie nawet Rosję.

Zrozumieć mieszkańców Korei Południowej

Korea Południowa – praca a mentalność grupowa

W kulturach zachodnich bardziej skupia się na jednostce. Umiejętności i wkład poszczególnych osób są uważane za bardzo ważne dla sukcesu firmy.

Natomiast w przypadku Korei wkład całej grupy lub zespołu jest niezwykle ważny. Z kolei ten indywidualny jest uznawany, o ile prowadzi do sukcesu grupy lub zespołu jako całości.

Z uwagi na fakt, że społeczeństwo koreańskie opiera się na konfucjanizmie, dominuje tutaj mentalność grupy.

Ślady tego można znaleźć dosłownie na każdym kroku; w języku, kulturze czy nawet jedzeniu i sposobie odżywiania się.

Zwróćmy uwagę chociażby na to, że Koreańczycy używają słów takich jak „my” czy „nasz” zamiast „ja”. Kiedy zasiadają do posiłku, jedzenie podawane jest we wspólnym garnku zamiast na pojedynczych talerzach. A to jedynie najbardziej rzucające się w oczy przykłady.

Korea Południowa – praca a życie prywatne

Dla nas ludzi Zachodu równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym jest ceniona i uznawana za coś normalnego. Czas osobisty i rodzinny jest priorytetem. Zasadniczo obie sfery są trzymane oddzielnie i każdej z nich poświęca się odpowiedni czas i uwagę.

W Korei Południowej sprawy te się mają zgoła inaczej. Tutaj pierwsze skrzypce gra praca.

Ile godzin pracuje się w Korei Południowej – Życie zawodowe i osobiste nie są dwoma odrębnymi koncepcjami, ale jednym i tym samym.

Do tego wciąż żywa jest tu kultura picia po pracy ze współpracownikami lub picie w ramach dobijania umowy czy świętowania sukcesu.

Poza tym trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zazwyczaj Koreańczycy są nieśmiali w stosunku do obcokrajowców ze względu na ich ograniczone umiejętności językowe. Na przykład w krajach zachodnich jeśli pojawia się konflikt, rozpatruje się to bezpośrednio i otwarcie. Tutaj jednak nie komunikuje się tego wprost. A to ze względu na strach przed utratą twarzy. Wyjścia „na picie” stanowią więc pomost służący do zbudowania lepszej komunikacji. W wyniku czego powstaje dobre środowisko pracy jako całość.

Zatrudnienie w Korei Południowej a hierarchia

Nie powinno być dla nikogo zbytnim zaskoczeniem, że społeczeństwo koreańskie opiera się na hierarchii wiekowej. Starsi ludzie mają więcej szacunku, pieniędzy i praw. To samo dotyczy środowiska pracy. Wiek ma większe znaczenie niż umiejętności, choć powoli te kwestie także ulegają zmianie.

Koreańczycy przywiązują dużą wagę do hierarchicznych reguł rządzących firmami, przyjmując kulturę odgórną.

Wpływają na to wspomniane już wcześniej konfucjańskie wartości społeczeństwa patriarchalnego. Ponadto dużą rolę odgrywają wartości japońskie przejęte w okresie kolonialnym na początku XX wieku oraz autorytarne rządy z lat 60. i 70. XX wieku.

Od pracowników oczekuje się osiągnięcia sukcesu. Nie wypada rzucać wyzwań swoim przełożonym. A „nie” wypowiedziane w kierunku szefa jest w tych realiach oznaką braku szacunku.

Zatrudnienie w Korei Południowej a styl komunikacji

Ludzie Zachodu z natury są bardziej bezpośredni od tych ze Wschodu. W naszym świecie cisza jest krępująca, niewygodna i nikt zbytnio za nią nie przepada.

Komunikacja mieszkańców Korei Południowej natomiast jest bardziej pośrednia. Prywatne i zawodowe relacje opierają się na osobistych więziach. Zawsze na celu jest rozwiązanie konfliktu i zachowanie twarzy.

Osoba przybywająca do tego kraju, która chce stać się częścią tego świata musi nauczyć się odczytywać i rozumieć niewypowiedziane słowa, trzeba być świadomym języka ciała i czytać między wierszami.

Korea Południowa zajęła trzecie miejsce wśród 30 państw członkowskich OECD pod względem stosunku wydatków na edukację do PKB, ale znajduje się na dole pod względem szczęścia i najdłuższych godzin pracy.

Zatrudnienie w Korei Południowej

Woerabel

W wyniku trendu ukuwania nowych słów w tym roku pojawiło się w Korei Południowej coś, co brzmi tak: „woerabel”. Cóż ono oznacza? Jest to nowo wymyślony termin oznaczający równowagę między pracą a życiem prywatnym.

„Woerabel millennials” to młodsze pokolenie pracujących Koreańczyków, którzy urodzili się w latach 1988-1994. Ich wyróżnikiem jest to, że przy ocenie jakości miejsca pracy stawiają pierwszeństwo równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

Poprzednie pokolenia priorytetowo traktowały wysokie zarobki i korzyści, ale pokolenie woerabel analizuje, ile wartości własnej mogą uzyskać z pracy. Dla społeczności Korei Południowej jest to prawdziwe novum.

Specjaliści popularność tego trendu widzą w wypaleniu zawodowym i przepracowaniu wielu osób.

Co na to przedsiębiorcy?

Aby nadążyć za trendem firmy starają się poprawić swoje środowisko pracy. Wielu młodych Koreańczyków zrozumiało, że po to pracują, aby żyć, a nie na odwrót. Do tego coraz częściej mówi się o samorozwoju.

Według statystyk w Korei Południowej całkowity czas pracy w koreańskich firmach spadł o około 14 godzin miesięcznie w ciągu ostatnich 10 lat. Ponadto wzrósł odsetek koreańskich firm propagujących elastyczne godziny pracy – w porównaniu z dwoma ostatnimi latami mówi się o wzrośnie aż o 15%.

Nie jesteś w stanie samodzielnie przebrnąć przez różnego rodzaju materiały w języku koreańskim? Jeśli sprawa jest dla ciebie ważna – poproś o pomoc znajomego, który posługuje się tym językiem lub udaj się do godnego zaufania biura tłumaczeń.