Łańcuszkowa metoda skojarzeń

Łańcuszkowa metoda skojarzeń, w skrócie zwana ŁMS, to podstawowa i zarazem najważniejsza z technik pamięciowych. Techniki pamięciowe są to specjalnie opracowane ćwiczenia, które poprawiają naszą zdolność do zapamiętywania oraz udoskonalają nasza pamięć.Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zapamiętać więcej informacji, ale również jesteśmy w stanie zrobić to w znacznie krótszym czasie. Nasza zdolność zapamiętywania staje się więc bardziej efektywna i wydajna.Nauka i zrozumienie łańcuszkowej metody skojarzeń pozwala na:1. znaczne poprawienie pamięci, 2. oraz ćwiczenie wyobraźni, co rozwija naszą kreatywność. ŁMS opiera się na skojarzeniach. Istota tej metody tkwi w wykorzystywaniu w procesie zapamiętywania obu półkul mózgowych, dzięki czemu człowiek zapamiętuje informacje znacznie szybciej i jest to dla niego prostsze.Metoda ta opiera się na formule: OBRAZ + AKCJA = PAMIĘĆ.

Łańcuszkowa metoda skojarzeń opiera się na tym, iż informacje do zapamiętania przedstawia się w postaci obrazów, które powinny mieć jak najbardziej niezwykłą formie. Przedstawiane ilustracje powinny być więc bardzo kolorowe, dzięki czemu będą bardziej wyraziste, mogą być też komiczne czy wręcz absurdalne. Ta niezwykłość w formie przedstawianych informacji wywoła reakcję wśród wszystkich zmysłów człowieka, dzięki czemu informacja zapadnie głębiej w pamięć. W przypadku zapamiętywania ciągu wyrazów sprawdza się stworzenie historyjki, która ułatwi nam zapamiętanie poszczególnych wyrazów, poprzez stworzenie łańcucha skojarzeń. Słowom przypisujemy obrazy, obrazy zaś łączymy kolejno w łańcuch. Zwykle nie jest istotna kolejność zapamiętywanych obrazów lecz sam fakt ich zapamiętania, w związku z tym dobrym pomysłem jest wybranie jednego wyrazu, jako tak zwanego haka pamięciowego, który będzie porządkował nasze informacje i rozpoczynał dany ciąg wyrazów. Przywołanie w pamięci haka pozwoli nam na automatyczne przypomnienie wszystkich związanych z nim skojarzeń.Trzeba jednak pamiętać, aby przy zapamiętywaniu większych partii materiału, sprowadzać informacje do ciągu od 5 do 15 wyrazów (obrazów). Każdy obraz to spora doza informacji, nie może być ich więc zbyt wiele, aby w naszym umyśle nie zapanował chaos. Metodę ta jest najczęściej wykorzystywana przy zapamiętywaniu właśnie ciągów wyrazów oraz przy opracowywaniu krótkich, kilkustronnych tekstów. Poznanie taj