Jak napisać wartościowy i jednocześnie zrozumiały artykuł naukowy?

Napisanie dobrego, wartościowego merytorycznie artykułu, może być skomplikowanym zadaniem nawet dla osób zawodowo zajmujących się rozmaitymi tekstami: tłumaczy, lingwistów, filologów. Szczególnie ich teksty muszą bowiem prezentować wysoki poziom, nie tylko humanistyczny, ale też stylistyczny. Nawet najlepszy artykuł naukowy może zostać niezauważony z powodu braków w meteorytyce czy ze względu na styl, w jakim został napisany. Z tego właśnie powodu, tworząc artykuł naukowy, należy z taką samą starannością zająć się jego stroną merytoryczną, jak i językoznawczą czy graficzną.

Zasada 1. Kompletność, zwięzłość i zrozumiałość

W artykułach naukowych nie chodzi o to, żeby proste procesy translatorskie opisywać jak najbardziej wyszukanym słownictwem. Pisane są one raczej pod kątem odbiorcy, tak, aby do niego trafiały i przekazywały mu określone informacje. Powinny więc posiadać zawsze trzy cechy:

  • Kompletność – czyli przede wszystkim konsekwencja graficzna, dokładne i logiczne uporządkowanie treści, pozwalające odbiorcy na wyróżnienie tych części, które są najistotniejsze, łącznie ze wstępem, argumentacją i zakończeniem.
  • Zwięzłość – to pomijanie zdań wielokrotnie złożonych oraz przemyślane stosowanie konkretnych zbitek słownych. Artykuł nie powinien być przysłowiowym „laniem wody”.
  • Zrozumiałość – należy dokładnie wiedzieć co, w jaki sposób, oraz jakiemu odbiorcy zamierza się przekazać. Na przykład do wyjaśnienia bardziej skomplikowanych translatorskich procesów, najlepiej będzie posiłkować się obrazowymi przykładami

Zasada 2. Pewność swoich badań i wniosków

Artykuł można zacząć pisać dopiero wtedy, kiedy wnioski, analizy czy wyniki badań są kompletne. Tylko wówczas można określić, jak pokierować argumentacją i stylistyką tekstu naukowego, aby spełniał on swoje podstawowe cele: uczył i informował, ale także inspirował do dalszych badań.

Zasada 3. Miejsce publikacji artykułu

Jednym z najistotniejszych elementów artykułu naukowego, podstawą zdefiniowania jego wartości i znaczenia w środowisku, jest miejsce publikacji. Młodzi badacze najczęściej wybierają czasopisma naukowe, branżowe, środowiskowe.Bardzo ważne jest, żeby inwestować wyłącznie w publikacje w czasopismach, które cieszą się dobrą opinią w środowisku naukowym i branżowym. Wówczas artykuł ma szanse zaistnieć, a tym samym stać się podstawą kolejnych translatorskich czy lingwistycznych badań. Pisma nie cieszące się wysoką renomą natomiast, mogą bardziej autorowi zaszkodzić, niż pomóc.

Zasada 4. Jednoznaczny i zrozumiały tytuł

Tytuł powinien „w pigułce”, jednym lub dwoma krótkimi zdaniami, odzwierciedlać merytoryczną zawartość artykułu naukowego. To właśnie on jest w końcu pierwszym czytanym elementem tekstu, a więc powinien być też jak najbardziej obrazowym komunikatem adresowanym do odbiorców.Dobry tytuł nie tylko informuje o merytorycznej zawartości tekstu, ale też intryguje przeglądającego i zachęca go do zapoznania się z pełną treścią artykułu. Dopiero zaś kiedy czytelnik to zrobi, cel publikacji zostaje osiągnięty: zawarte w niej informacje trafiają do odbiorcy.

Reguły, których trzeba przestrzegać zawsze

Artykuł naukowy to nie jest zwykły tekst, jakie często spotkać można w czasopismach, nawet branżowych, czy w Internecie. Istnieją konkretne wymogi dotyczące jego formy, zawartości, sposobu przedstawienia tematu i wyników badań. Ich spełnienie gwarantuje wyższą ocenę środowiska naukowego.Oprócz więc zgromadzenia, przeanalizowania i złożenia w całość wyników, konieczne jest też zwrócenie uwagi na samą formę, w jakiej wnioski zostaną przedstawione.