Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Język niemiecki ma opinię trudnego do nauki. I rzeczywiście, jego gramatyka, wymowa długich i złożonych słów, odpowiedni dobór rodzajników, nie należy do najłatwiejszych. Na dodatek akurat w naszym narodzie same Niemcy kojarzą się w dalszym ciągu raczej negatywnie. Być może częściowo dlatego właśnie na rynku obserwujemy deficyt tłumaczy języka niemieckiego.

Czy warto uczyć się języka niemieckiego?

Jak najbardziej! Przede wszystkim dlatego, że na rynku jest w tej chwili bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie niemieckiego. Jest to też jeden z najpowszechniejszych języków europejskich, na dodatek posługują się nim nasi bezpośredni sąsiedzi, z którymi łączy nas wiele stosunków gospodarczych i biznesowych. Bardzo często pracodawcy w wymaganiach, obok angielskiego, wymieniają więc właśnie niemiecki.Naukę języka niemieckiego warto również rozpocząć ze względu na otwarcie rynku pracy dla Polaków. Nie da się zatrudnić u naszych zachodnich sąsiadów, nie potrafiąc się z nimi skutecznie porozumiewać w ich ojczystej mowie – jest to zazwyczaj podstawowy warunek wymieniany w ofertach.

W jaki sposób podejść do nauki niemieckiego, żeby była ona efektywna?

Najskuteczniejszą metodą nauki jest uczęszczanie na zajęcia, na których od początku zarówno prowadzący, jak i sami kursanci, czynnie posługują się językiem niemieckim. Pozwala to „osłuchać się” z językiem, którego brzmienie niekoniecznie wszystkim się podoba. Taki sposób nauczania bardziej też motywuje do aktywnej pracy podczas zajęć – w końcu dziwnie jest siedzieć, słuchać i nie za bardzo rozumieć, o czym jest mowa.Najważniejsze jest jednak to, że uczymy się w ten sposób podświadomie tego, jak tworzy konstrukcje zdań charakterystyczne dla języka niemieckiego, wyłączając przy tym manierę stosowania polskich reguł gramatyki.Wydawać się może, że taka metoda „rzucenia na głęboką wodę” jest dużym wyzwaniem dla osoby zaczynającej dopiero swoją przygodę z językiem niemieckim. Jest to jednak mylne wrażenie. Chociaż rzeczywiście początkowo zajęcia mogą wydać się trudne, już po kliku lekcjach język przestaje dziwnie brzmieć i zaczynamy się do niego po prostu przyzwyczajać.Oczywiście, jak przy nauce każdego języka, bardzo ważna jest aktywność i żywy kontakt z językiem: czytanie prasy, oglądanie programów i filmów w tym języku, rozmowy w Internecie z niemieckojęzycznymi znajomymi.

To, co rzekomo najtrudniejsze – gramatyka

Bardzo ważnym, a jednocześnie sprawiającym wiele problemów elementem nauki języka niemieckiego, jest jego gramatyka. Opanowanie jej podstawowych zasad to przede wszystkim poznanie sposobu konstruowania zdań, zarówno w piśmie, jak i w wymowie. Przysparza to naszym rodakom trochę problemów, szybko jednak okazuje się, że niemiecka gramatyka jest naprawdę logiczna i nie zostawia wiele miejsca na wątpliwości. Nawet jeśli uwzględnimy najbardziej „znienawidzone” przez uczących się tego języka rodzajniki.Na samym początku dość skomplikowana gramatyka może odstraszać, jednak właśnie stosowanie jej w praktyce i osłuchanie się z użyciem konkretnych form, bardzo szybko pozwala zacząć tworzyć poprawne konstrukcje zdaniowe.

Dlaczego warto poznać dobrze ten język?

Znajomość niemieckiego przydaje się szczególnie w zawodach prawniczych. Przykładowo, wiele aktów ustawodawczych Unii Europejskiej tworzonych jest właśnie w tym języku. Jego znajomość jednak staje się już po prostu standardem, podobnie jak było to dotąd z angielskim. Niemiecki jest językiem urzędowym lub oficjalnym w takich krajach jak Austria, Szwajcaria, ale zna go także większość mieszkańców Holandii, Danii i Belgii – i nim właśnie posługują się przeważnie, kiedy przyjeżdżają do Polski.Co więcej, osoby pracujące w branżach związanych z turystyką lubią niemieckich klientów, zwykle więc również płynnie mówią ich językiem. Przyda się on więc nie tylko zawodowo, ale i na zwykłych wakacjach.